Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Storfjord kommunes våpen

kommunevapenVåpenet er i rødt, med tre gullvalmuer stilt i tre pass. Formgiver er Arvid Sveen, og våpenet blei godkjent ved Kongelig resolusjon 9. februar 1990.

Motivet for Storfjord kommunes våpen er Læstadiusvalmuen. Denne valmuen har en spesiell tilknytning til kommunen. Den er oppkalt etter botanikeren og predikanten Lars Levi Læstadius, og er å finne i grenseområdene ved Treriksrøysa i Storfjord kommune.

Læstadiusvalmuen i tre pass symboliserer religiøs, kulturell og sosial enhet i kommunen og i de tilstøtende kommuner i Sverige og Finland, at Storfjord er åsted for ”tre stammers møte”, og at vi har felles grense med tre land.

Er du pins-samler, eller interessert i en pin med Storfjord kommunes våpen av andre årsaker, kan du ta kontakt med oss på tlf. 77 21 28 00. Vi tar betalt kr. 50,- for hver pin.

Det er for øvrig egne retningslinjer for hvordan kommunevåpenet kan benyttes. Disse finner du under reglementer til venstre dller nederst på denne siden.

Jeg vil...