Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på sidenKontaktliste institusjoner
Navn Telefon Faks
Ann-Britt Holmen 77 21 28 61
Behandlende avdeling 77 21 29 89
Biblioteket 77 21 28 00
Engstadjordet 777 14930
FYSAK-koordinator 77 21 29 15
Furuslottet barnehage Avdeling Nøtteliten 901 78 567
Furuslottet barnehage Avdeling Snipp 902 75 352
Furuslottet barnehage Styrer 907 93 774
Hatteng skole 77 21 29 44
Oteren barnehage 777 14612
Psykisk helsevern helsevern 77 21 28 00 77 21 28 01
Sentralbord brukertjenesten 77 21 28 00 77 21 28 01
Silja Skjelnes-Mattila 777 15470
Skatteoppkrever 77 21 28 00
Skibotn skole 77 21 29 20
Storfjord kulturskole 77 21 29 63
Valmuen verksted 400 28 840
Åsen omsorgssenter langtidsavdeling omsorgssenter 400 28 837
Åsen omsorgssenter omsorgssenter 777 14788
Åsen omsorgssenter skjermet avdeling omsorgssenter 404 40 709