Line Sørum

tlf. 478 38 674, e-post: line.sorum@storfjord.kommune.no

100% Rektor i kulturskolen. 50 % adm / 50 % undervisning. Fag: Messinginstrumenter, Fiolin, Blokkfløyte, Piano, Kor.

Marianne Holst Hansen

tlf. 48261971, e-post: marianneholsthansen@yahoo.com

50% lærer. Fag: Piano, Messinginstrumenter, Klarinett, Sang, Kor.

Lars-Einar Garden

tlf. 90792284, e-post: lars.einar.garden@storfjord.kommune.no

100 % lærer. Fag: Band, Gitar, Bass, Slagverk.

Kari Sneve

tlf. 93268057, e-post: kari.sneve@storfjord.kommune.no

10 % Fag: Kor, Messinginstrument

Rune Utby

tlf. 45291923, e-post: rutby@online.no

10 % Fag: Teater