Kvalhodet oversiktskart
(klikk for større kart)

Om området

På Kvalhodet er det nærhet til lysløype og et flott turterreng, bl.a. Steindalsbreen. Avstand til Vestersiasenteret er ca. 5 km.

Kvalhodet tomteplassering
(klikk for større kart)

Tomtene

Matrikkelenhet: 1939/64/23 og 1939/64/22

Eieform: Selveier

Tomtepris fra 01.01.2018 - 31.12.2018:
Kvalhaugen boligfelt, spesialpris:

a. Selveiertomter i regulerte boligfelt kr 5,48 pr m2 tomteareal.

b. Ingen gebyrer er inkludert i salgsprisen.

c. Privat stikkledning: Ledning mellom bygning og kommunal hovedledning. Bygging, drift og vedlikehold av stikkledninger er bygningseiers ansvar fra og med anboring/tilknytning på hovedledningen.

d. Etablering av evt. samleledning skal søkes om og godkjennes av kommunen. Denne blir da å oppfatte som kommunal, både når det gjelder bygging, drift og vedlikehold.

e. Prisene justeres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Utgangspunkt for korrigeringen er indeksen pr. 15. november.

Kontaktinformasjon

Er du interessert i å kjøpe boligtomt her, kontakt:

Konsulent Bente Torunn Høiseth
Telefon: 77 21 28 26
E-post: bente.hoiseth@storfjord.kommmne.no