Stillingen er organisatorisk plassert i Behandlende avdeling, Hjemmetjenesten, men det vil være arbeidsoppgaver i hele Helse og omsorgsavdelingen.

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut, gjerne med relevant videreutdanning
 • Erfaring og interesse for de ulike fagfelt er ønskelig
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B

Arbeidsoppgaver:

 • Vurdere, motivere og følge opp brukere i eget hjem og nærmiljø. Fokus på Hverdagsrehabilitering
 • Tverrfaglig samarbeid, både med annet helsepersonell og pårørende
 • Gi informasjon og bidra til et godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere
 • Ansvar for formidling av hjelpemidler, vurdere behov og søke på aktuelle hjelpemidler via Nav Hjelpemiddelsentral. Veiledning og oppfølging i bruk av hjelpemidler
 • Funksjonstrening for å øke selvstendighet og mestring
 • Bistå brukere ved behov for tilrettelegging/ombygging av bolig, vurdere behov og søke tilskudd fra Husbanken

 

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss positive og engasjerte medarbeidere med evne til nytenkning og interesse for å utvikle det faglige innholdet i tjenesten
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og ønske om å bidra til godt arbeidsmiljø

 

For stillingen gjelder i tillegg:

 • Personlig egnethet og relevant praksis
 • Intervju kan bli benyttet ved tilsetting
 • Lønn og arbeidsavtale iht. tariff og gjeldende avtaleverk

Elektronisk søknadsskjema via Storfjord kommunes hjemmeside skal benyttes, klikk her, velg ID nr. 276

Søknader uten egen CV vil ikke bli behandlet.

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Avdelingsleder Sissel Bjørklund tlf. 400 28835 eller tjenesteleder Hanne Braathen tlf. 400 28811.

I henhold til offentlighetsloven offentliggjøres søkerlisten. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.