Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn

PrintManntallet for Storfjord kommune er nå lagt ut til offentlig ettersyn.
Manntallet er lagt ut på følgende steder:
- Coop Nord, avd. Oteren
- Coop Nord, avd. Hatteng
- Skibotn Varesenter
- Storfjord rådhus, resepsjonen

Klage over feil i manntallet sendes til:
Valgstyret i Storfjord, Storfjord rådhus, 9046 Oteren

Jeg vil...