Elevene vil få opplæring i bakgrunnen for evakueringa og den brente jords taktikk. Elevene skal bl.a. lage et kart over hvor innbyggerne i Skibotn ble evakuert og tegne inn evakueringsrutene og situasjonsbilde av Skibotn og Nord-Troms i 1944, herunder tyske stillinger mm og Lyngenlinja. Det vil bli intervju med førstehåndskilder og i tilknytning til disse blir det laget bildefortellinger. Skolen har kontaktet eldre i bygda som har sagt seg villig til å la seg intervjue. Noen av disse skal elevene oppsøke hjemme, mens andre kommer til skolen og er med elevene i opplegget.

Fredag avsluttes prosjektet med et felles måltid med mat i fra evakueringstida, og med gallerivandring. Hvis noen vil stikke innom skolen og se på det som er laget, så er de hjertelig velkommen innom fra kl. 11:30- 13:00

Skibotn skole