Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Møteplan for politisk aktivitet 2014

Forkortelser:

KST - Kommunestyret
FSK - Formannskapet
SPD - Styret for plan og drift
UR - Ungdomsrådet
REFH - Råd for eldre og funksjonshemmede
 

 

KST

FSK

SPD

UR

REFH

Jan

 

 

 

 

 

Febr

26

13

7

 

20

Mars

 

11

21

 

 

April

30

10

 

 

 

Mai

 

19

9

 

22

Juni

25

16

13

 

 

Juli

 

 

 

 

 

Aug

 

 

 

 

 

Sept

 

25

19

 

 

Okt

8

31

 

10

15

Nov

 

6, 26

21

10

 

Des

11

 

 

10

 

 

Jeg vil...