Forkortelser:

KST - Kommunestyret

FSK - Formannskapet

LEVE - Levekårsutvalget

SPD - Styret for plan og drift

REFH - Råd for eldre og funksjonshemmede

UR - Ungdomsrådet

AMU - Arbeidsmiljøutvalget

 

KST

FSK

LEVE

SPD

REFH

UR

AMU

Jan

 

 

24

20

 

 

 

Febr

22

1

 

 

15

15

20

Mars

 

15

8

3

 

 

 

April

 

26

 

7

 

3

 

Mai

10

 

23

 

 

5

 

Juni

21

7

 

16

15

14

19

Juli

 

 

 

 

 

 

 

Aug

 

30

 

 

 

 

 

Sept

 

 

19

 

26

 

18

Okt

25

11

 

6

 

 

 

Nov

 

8, 22

14

10

16

 

20

Des

13