Forkortelser:

KST - Kommunestyret

FSK - Formannskapet

LEVE - Levekårsutvalget

SPD - Styret for plan og drift

REFH - Råd for eldre og funksjonshemmede

UR - Ungdomsrådet

AMU - Arbeidsmiljøutvalget

 

KST

FSK

LEVE

SPD

REFH

UR

AMU

Jan

 

 

 

 

 

 

 

Febr

21

5

 

9

 

 

 

Mars

 

 

6

23

 

 

16

April

25

4

 

 

18

 

 

Mai

 

 

29

 

 

 

 

Juni

20

6

 

1

25

 

15

Juli

 

 

 

 

 

 

 

Aug

 

 

 

 

 

 

 

Sept

 

5

18

7

25

 

21

Okt

3

 

 

12

 

 

 

Nov

 

7, 21

13

16

12

 

23

Des

12