Før sommerferien vil det bli etablert 4G-dekning i Signaldalen !

Endelig får innbyggerne i dalen tilgang på en tjeneste som blir viktigere og viktigere i et moderne samfunn, og som de fleste har tatt som en selvfølge i lang tid. Dette betyr også at sikkerhet og beredskap i området blir kraftig styrket gjennom at vi får fjernet områder langs ferdselsårer som i dag ligger i mobilskygge.

Avtalen innebærer at Storfjord kommune dekker et anleggsbidrag for å få utstyret montert. Etter anbefaling fra Telenor settes det i første omgang opp utstyr omlag midtvis i dalen. Etter å ha fått dette i drift vurderes det om det er behov for ytterligere tiltak.

Telenor planlegger å oppgradere sitt mobilnett i Storfjord til 4G-dekning, og de anbefaler å gjøre en vurdering av ytterliger tiltak for styrking av dekningen, spesielt mot Kitdalen, etter at disse oppgraderingene er gjennomført. Dette vil etter deres plan ikke bli gjennomført i 2015.