Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Næringsutvalget

Arbeiderpartiet/Fjordfolket
Sigmund Steinnes
9143 Skibotn
77715471
99230283
Leder
Nina Kristiansen
9046 Oteren
  Nestleder
Trond B. Seppola
9046 Oteren
41123911 Representant
Hedny Kristiansen
9046 Oteren
77714230
45292730
Vararepresentant
Bente Bech
9046 Oteren
77714292
90062527
Vararepresentant
Malvin Nygård
9046 Oteren
77714243
48025680
Vararepresentant
Charlotte N. Lambela
9143 Skibotn
  Vararepresentant
Steinar D. Eriksen
9046 Oteren
  Vararepresentant
     
Senterpartiet
Hanne Braathen
9046 Oteren
48358302 Representant
Maar Stangeland
9046 Oteren
  Vararepresentant
Veronika Bakke
9046 Oteren
  Vararepresentant
     
Høyre
Geir Varvik
9143 Skibotn
77715372
91165017
 Representant
Roy Johansen
9143 Skibotn
  Vararepresentant
Aina Fagerli
9046 Oteren
  Vararepresentant
Jorunn Skogmo
9143 Skibotn
  Vararepresentant
     
Bondelaget
Kristen-Are Figenschau
9046 Oteren
77714862
92444123
Representant
Atle Aronsen
9046 Oteren
77714794
91646687
Vararepresentant
     
Næringsforeninga
Tone Seppola   Representant
     
 
Styrer
 • Kommunestyret
 • Formannskapet
 • Plan og drift

 • Råd
 • Rådet for eldre og funksjonshemmede
 • Ungdomsrådet

 • Utvalg
 • Administrasjonsutvalget
 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Kontrollutvalget
 • Levekårsutvalget