Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Bo - Skape - Lære - Leve

Valmue

Velkommen til Storfjord! Enten du er nytilflytter eller tilbakeflytter ønsker vi deg velkommen som innbygger i vår kommune. På våre nettsider har vi forsøkt å samle litt informasjon som kan være nyttig for deg og din familie dersom du har flere med deg på flyttelasset. Vi håper du vil trives sammen med oss!

BO

Leie? 
Storfjord kommune har et antall kommunale hybelleiligheter og eneboliger til leie. Hvor det til enhver tid er ledig får du informasjon om ved å ta kontakt med Bente Høiseth i Driftsetaten:

Telefon: 77 21 28 00
E-post: bente.hoiseth@storfjord.kommune.no

Dersom det ikke er ledige kommunale boliger kan det private leiemarkedet være aktuelt. Dersom du ønsker å annonsere etter leiemuligheter kan du gjøre dette gratis i den kommunale informasjonsfolderen Mangfolderen som kommer ut en gang per måned. (NB! kommer ikke ut i juli.) Ta kontakt med sentralbordet vårt for mer informasjon:

Telefon: 77 21 28 00

E-post: post@storfjord.kommune.no

Bygge sjøl?
Dersom du ønsker å bygge din egen bolig er det selvsagt også muligheter for det, både i kommunalt regulerte felt og på private områder. Du finner tomtepriser og kontaktinformasjon her: Tomtepriser i Storfjord kommune

 

SKAPE

Dersom du ikke allerede har jobb, oppfordrer vi deg til å følge med på ledige stillinger i Storfjord kommune. De finner du her: Stilling ledig 

Har du interesse av å jobbe som tilkallingsvikar, er det nesten alltid bruk for ledige hender i barnehage, skole og i eldreomsorgen. Ta kontakt med etatsjefene/etatslederne dersom du har spørsmål eller ønsker å melde deg til tjeneste:

Leder forebyggende tjeneste Anne-Lena Dreyer
tlf. 77 21 28 00
E-post: anne-lena.dreyer@storfjord.kommune.no

Leder behandlende tjeneste Anne Rasmussen
tlf. 77 21 28 00
E-post: anne.rasmussen@storfjord.kommune.no

 

Oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng

tlf. 77 21 28 00

E-post: may-tove.lilleng@storfjord.kommune.no

 

NAV Storfjord holder til i tilknytning til kommunehuset i Storfjord, og har oversikt over ledige stillinger både i Storfjord kommune og for øvrig.

Les mer på www.nav.no.

 

LÆRE

Storfjord kommune har en desentralisert barnehage- og skolestruktur som følger de 2 skolekretsene Hatteng og Skibotn.

Nødvendig informasjon om tilbudet og aktuell kontaktinformasjon finner du her: Oppvekst og kulturetaten

 

LEVE

Foreningsliv
Foreningslivet i Storfjord er aktivt og variert. Her finner du tilbud for alle aldersgrupper, og innenfor mange ulike interesseområder; alt fra fotball, skyting og seniordans til kor, husflid og hage. Dette kan være en fin måte å bli kjent med andre storfjordinger.


Du finner en oversikt over lag og foreninger i Storfjord her: Lag og foreninger

Kulturskole
Storfjord kommune har en aktiv kulturskole som gir et variert tilbud til befolkningen. Elevene er hovedsaklig i grunnskolealder.

Du kan lese mer om kulturskolens tilbud her: Kulturskole

Fri egenaktivitet
Naturen i Storfjord ligger klar til å brukes! Er du ikke så godt kjent kan du kanskje begynne med våre trimpostkasseløyper (Trimpostkasser) eller andre FYSAK-tilbud (FYSAK).

 

Jeg vil...