Ny makspris og nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 1. mai 2015:

Her finner du mer informasjon om maksprisen og den nasjonale ordningen for reduksjon i foreldrebetalingen:
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/