Direktenummer til rektor er 77 21 29 21 og inspektør 77 21 29 24.