Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Kommunevåpen Storfjord kommune

Eiendomsskattelisten for 2014

Eiendomsskattelisten for 2014 ligger ute til offentlig ettersyn på kommunehuset på Hatteng fra fredag 28. februar og i 3 uker framover.

(2014-02-28) [Les mer...]
Penger

Innsending av lønns-og trekkoppgaver for arbeidsgivere

Nytt av året er at det ikke lenger sendes ut papirutgave av verken lønns- og trekkoppgave eller årsoppgaven fra skatteoppkreveren da disse ikke trykkes lenger. 

(2013-12-18) [Les mer...]
Penger

Elektroniske skattekort fra 2014

Fra 2014 blir det innført elektroniske skattekort. Dette medfører at arbeidstakere ikke får tilsendt skattekort i posten og arbeidsgivere må bestille elektroniske skattekort for sine ansatte.

(2013-12-17) [Les mer...]
utvikling

Bostøtte

Dersom din husstand har lave inntekter og høye boutgifter kan du søke om bostøtte. Les mer om ordninga her.
(2010-11-12) [Les mer...]
Gjeldsrådgivning

Gjeldsrådgivning

Kommunens plikter i forhold til økonomisk rådgivning følger av Lov om sosiale tjenester § 5-1 samt bestemmelsene i Gjeldsordningsloven. Ta kontakt med Økonomisjefen dersom du har spørsmål om gjeldsrådgivning.

(2009-09-11) [Les mer...]