Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

efakt avtalegiro over

eFaktura-kampanje i Nord-Troms kommunene

Opprett avtale om eFaktura og/eller AvtaleGiro i perioden 1. juni til 30. september 2015 og bli med i trekningen om 3 stk iPad.

(2015-06-02) [Les mer...]
Husbanken logo

Tilskudd til etablering i bolig og tilskudd til tilpasning av bolig

Dette er midler som Storfjord kommune videreformidler for Husbanken. Søknadsfrist til første tildeling er satt til 13. mai.
 

(2015-04-28) [Les mer...]
Husbanken logo

Startlån

Storfjord kommune har til rådighet midler fra Husbanken til videreformidling. Første søknadsfrist er 2. mai. Les mer om retningslinjene.

(2015-03-19) [Les mer...]
Husbanken logo

Elektronisk søknad på bostøtte

1. oktober åpner Husbanken for elektroniske søknader på bostøtte. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. i aktuelle måned.

(2014-09-30) [Les mer...]
Kommunevåpen Storfjord kommune

Eiendomsskattelisten for 2015

Eiendomsskattelisten for 2015 ligger ute til offentlig ettersyn på kommunehuset på Hatteng fra fredag 27. februar og i 3 uker framover.

(2014-02-28) [Les mer...]
Penger

Innsending av lønns-og trekkoppgaver for arbeidsgivere

Nytt av året er at det ikke lenger sendes ut papirutgave av verken lønns- og trekkoppgave eller årsoppgaven fra skatteoppkreveren da disse ikke trykkes lenger. 

(2013-12-18) [Les mer...]
Penger

Elektroniske skattekort fra 2014

Fra 2014 blir det innført elektroniske skattekort. Dette medfører at arbeidstakere ikke får tilsendt skattekort i posten og arbeidsgivere må bestille elektroniske skattekort for sine ansatte.

(2013-12-17) [Les mer...]
Gjeldsrådgivning

Gjeldsrådgivning

Kommunens plikter i forhold til økonomisk rådgivning følger av Lov om sosiale tjenester § 5-1 samt bestemmelsene i Gjeldsordningsloven. Ta kontakt med Økonomisjefen dersom du har spørsmål om gjeldsrådgivning.

(2009-09-11) [Les mer...]