Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Husbanken logo

Startlån

Storfjord kommune har til rådighet midler fra Husbanken til videreformidling. Første søknadsfrist er 2. mai. Les mer om retningslinjene.

(2015-03-19) [Les mer...]
Husbanken logo

Elektronisk søknad på bostøtte

1. oktober åpner Husbanken for elektroniske søknader på bostøtte. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. i aktuelle måned.

(2014-09-30) [Les mer...]
Kommunevåpen Storfjord kommune

Eiendomsskattelisten for 2015

Eiendomsskattelisten for 2015 ligger ute til offentlig ettersyn på kommunehuset på Hatteng fra fredag 27. februar og i 3 uker framover.

(2014-02-28) [Les mer...]
Penger

Innsending av lønns-og trekkoppgaver for arbeidsgivere

Nytt av året er at det ikke lenger sendes ut papirutgave av verken lønns- og trekkoppgave eller årsoppgaven fra skatteoppkreveren da disse ikke trykkes lenger. 

(2013-12-18) [Les mer...]
Penger

Elektroniske skattekort fra 2014

Fra 2014 blir det innført elektroniske skattekort. Dette medfører at arbeidstakere ikke får tilsendt skattekort i posten og arbeidsgivere må bestille elektroniske skattekort for sine ansatte.

(2013-12-17) [Les mer...]
Gjeldsrådgivning

Gjeldsrådgivning

Kommunens plikter i forhold til økonomisk rådgivning følger av Lov om sosiale tjenester § 5-1 samt bestemmelsene i Gjeldsordningsloven. Ta kontakt med Økonomisjefen dersom du har spørsmål om gjeldsrådgivning.

(2009-09-11) [Les mer...]