Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Husbanken logo

Tilskudd til etablering i bolig og tilskudd til tilpasning av bolig

Dette er midler som Storfjord kommune videreformidler for Husbanken. Søknadsfrist til første tildeling er satt til 13. mai.
 

(2015-04-28) [Les mer...]
Husbanken logo

Startlån

Storfjord kommune har til rådighet midler fra Husbanken til videreformidling. Første søknadsfrist er 2. mai. Les mer om retningslinjene.

(2015-03-19) [Les mer...]
Husbanken logo

Elektronisk søknad på bostøtte

1. oktober åpner Husbanken for elektroniske søknader på bostøtte. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. i aktuelle måned.

(2014-09-30) [Les mer...]
Gjeldsrådgivning

Gjeldsrådgivning

Kommunens plikter i forhold til økonomisk rådgivning følger av Lov om sosiale tjenester § 5-1 samt bestemmelsene i Gjeldsordningsloven. Ta kontakt med Økonomisjefen dersom du har spørsmål om gjeldsrådgivning.

(2009-09-11) [Les mer...]