Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Husbanken logo

Elektronisk søknad på bostøtte

1. oktober åpner Husbanken for elektroniske søknader på bostøtte. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. i aktuelle måned.

(2014-09-30) [Les mer...]
Kommunevåpen Storfjord kommune

Eiendomsskattelisten for 2014

Eiendomsskattelisten for 2014 ligger ute til offentlig ettersyn på kommunehuset på Hatteng fra fredag 28. februar og i 3 uker framover.

(2014-02-28) [Les mer...]
Penger

Innsending av lønns-og trekkoppgaver for arbeidsgivere

Nytt av året er at det ikke lenger sendes ut papirutgave av verken lønns- og trekkoppgave eller årsoppgaven fra skatteoppkreveren da disse ikke trykkes lenger. 

(2013-12-18) [Les mer...]
Penger

Elektroniske skattekort fra 2014

Fra 2014 blir det innført elektroniske skattekort. Dette medfører at arbeidstakere ikke får tilsendt skattekort i posten og arbeidsgivere må bestille elektroniske skattekort for sine ansatte.

(2013-12-17) [Les mer...]
Gjeldsrådgivning

Gjeldsrådgivning

Kommunens plikter i forhold til økonomisk rådgivning følger av Lov om sosiale tjenester § 5-1 samt bestemmelsene i Gjeldsordningsloven. Ta kontakt med Økonomisjefen dersom du har spørsmål om gjeldsrådgivning.

(2009-09-11) [Les mer...]