Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Penger

Regnskap 2015 avlagt med regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4,2 mill

Storfjord kommune har avlagt regnskap for 2015 med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4.203.967,- I tillegg er det i 2015 dekket inn kr 7.584.316,- av tidligere års regnskapsmessige merforbruk noe som gjør at underskuddene fra 2010, 2011 og 2012 nå er dekket inn. Etter den politiske behandlingen av regnskap 2015 i mai/juni vil det være klart for at Storfjord kommune kan meldes ut av ROBEK.

Medvirkende årsaker til det positive resultatet er lavere pensjonskostnader, lave rentenivåer, noe mer i statstilskudd, vakante stillinger og god budsjettdisiplin i etatene.

(2016-03-18) [Les mer...]
efakt avtalegiro over

eFaktura-kampanje i Nord-Troms kommunene

Opprett avtale om eFaktura og/eller AvtaleGiro i perioden 1. juni til 30. september 2015 og bli med i trekningen om 3 stk iPad.

(2015-06-02) [Les mer...]
Husbanken logo

Tilskudd til etablering i bolig og tilskudd til tilpasning av bolig

Dette er midler som Storfjord kommune videreformidler for Husbanken. Søknadsfrist til første tildeling er satt til 13. mai.
 

(2015-04-28) [Les mer...]
Husbanken logo

Startlån

Storfjord kommune har til rådighet midler fra Husbanken til videreformidling. Første søknadsfrist er 2. mai. Les mer om retningslinjene.

(2015-03-19) [Les mer...]
Husbanken logo

Elektronisk søknad på bostøtte

1. oktober åpner Husbanken for elektroniske søknader på bostøtte. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. i aktuelle måned.

(2014-09-30) [Les mer...]
Kommunevåpen Storfjord kommune

Eiendomsskattelisten for 2016

Eiendomsskattelisten for 2016 ligger ute til offentlig ettersyn på kommunehuset på Hatteng fra fredag 27. februar og i 3 uker framover.

(2014-02-28) [Les mer...]
Penger

Innsending av lønns-og trekkoppgaver for arbeidsgivere

Nytt av året er at det ikke lenger sendes ut papirutgave av verken lønns- og trekkoppgave eller årsoppgaven fra skatteoppkreveren da disse ikke trykkes lenger. 

(2013-12-18) [Les mer...]
Penger

Elektroniske skattekort fra 2014

Fra 2014 blir det innført elektroniske skattekort. Dette medfører at arbeidstakere ikke får tilsendt skattekort i posten og arbeidsgivere må bestille elektroniske skattekort for sine ansatte.

(2013-12-17) [Les mer...]
Gjeldsrådgivning

Gjeldsrådgivning

Kommunens plikter i forhold til økonomisk rådgivning følger av Lov om sosiale tjenester § 5-1 samt bestemmelsene i Gjeldsordningsloven. Ta kontakt med Økonomisjefen dersom du har spørsmål om gjeldsrådgivning.

(2009-09-11) [Les mer...]