Hvis du har betalings-­ eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Du kan be om økonomisk rådgivning:

 • hvis du ikke har midler til å dekke nødvendige behov

 • hvis du får vanskeligheter med å betale regningene og betjene gjelden din

 • når du søker om økonomisk sosialhjelp.

 

NAV tilpasser rådgivningen etter behovene dine. Du kan for eksempel få hjelp til å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din og sette opp et realistisk budsjett.

Du kan også få hjelp til å:

 • finne ut hvordan du kan redusere utgiftene

 • gjøre avtaler med dem du skylder penger

 • skrive søknad om utsettelse av betaling

 • få opplysninger om rettigheter og plikter

 • inngå gjeldsordningsavtale

 • forhandle med kreditorene

 • kontakte namsmannen

 

For at du skal få best mulig hjelp fra NAV, må du legge frem alle nødvendige opplysninger. Da får NAV en helhetlig oversikt og kan komme med forslag til tiltak.

Før møtet med NAV bør du derfor skaffe dokumentasjon som:

 • utskrift av siste ligning

 • saldo på alle konti

 • kopi av husleie­ eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter

 • lønnsinntekter og trygdeytelser de siste 3 månedene

 • dokumentasjon på eventuell bostøtte

 • opplysninger om lån, kredittgjeld osv.

 • kvittering for betalt husleie og strøm

 • utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor og tannlege

 • utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass

 • utgifter til forsikring

 • opplysninger om innskudd i spareordninger

 

Ring økonomirådstelefonen i NAV 800GJELD - 80 04 53 53 - eller chat med NAV om økonomiske problemer. Her kan du lese tips til hva du kan gjøre selv: Tips og råd når økonomien svikter. Du kan også ta kontakt med NAV­ Storfjord på tlf.nr. 55 55 33 33.