Det vil bli øvd på hvordan brann, helse og politi skal samvirke i situasjoner hvor det utøves livstruende vold. Scenariet er at en gjerningsmann begynner å skyte på en skole. Hensikten er å redde liv og begrense skade ved effektiv samhandling. 

Hvis en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen/farlige gjenstander mot uskyldige personer, skal politiet gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonen/gjernings­personene for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal aktivt bistå med livreddende tiltak.

 

Dette er informasjon gitt av:

Troms politidistrikt
Lyngen lensmannskontor
Tlf. 77 71 58 00
politi.no/troms