Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

information

Interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14, legges interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune ut til offentlig ettersyn. Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren eller post@storfjord.kommune.no, innen 1. september 2014.

(2014-07-07) [Les mer...]
Info logo

Folkemøter om kommuneplanens arealdel

Storfjord kommune inviterer til folkemøter om kommuneplanens arealdel. Det vil bli avholdt 4 møter på ulike steder i kommunen.

(2014-05-28) [Les mer...]
Offentlig ettersyn

Plan- og driftsetaten

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Skibotn kai, nord

Reguleringsplan Skibotn kai legges ut til høring og offentlig ettersyn jfr. pbl § 12-10

(2014-04-30) [Les mer...]
Info logo

Innspill til kommuneplanens arealdel

Storjord kommune ønsker innspill til kommuneplanens arealdel. Innspill må være kommunen i hende senest 30. juni 2014.

(2014-04-11) [Les mer...]
Offentlig ettersyn

Plan- og driftsetaten

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Slettnes Caravanpark

Plan- og driftsstyret har i sak 47/13 vedtatt høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan Slettnes Carvanpark, jf. pbl § 12-10.

(2013-12-12) [Les mer...]
Penger

For mer informasjon, les linkene med forskrift og søknadsskjema.

Storfjord kommune har tilskuddsmidler til drenering av jordbruksjord.

Søknadsfrist 1. desember

Kart, grøfteplan og miljøplan trinn 2 skal vedlegges søknaden.

(2013-11-04) [Les mer...]
Utvikling

Søknadsfrist tilskuddsmiddler

Storfjord kommune lyser ut midler til tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Søknadsfrist 1. juli. 2013. På begge linkene finner du aktuelle søknadsskjema som skal brukes.

(2013-06-17) [Les mer...]
Touristlogo

Sommerjobb Storfjord Turistinformasjon

Sommerjobb for omgjengelige og entusiastiske ungdom i Turistinformasjonen i perioden 20. juni - 18. august 2013.

Språk: norsk,finsk,engelsk,tysk. Søknad sendes til post@storfjord.kommune.no innen 24. mai 2013.

Kontaktperson: Riitta Leinonen, tlf. 77 21 28 17

(2013-05-13) [Les mer...]
skog

Skogbrukssjefen i Nord-Troms

Skogdag

Tid: 25. mai kl 1100-1400
Sted: Grustaket i Borrebakken i Signaldalen.

(2013-05-13) [Les mer...]