Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Info logo

Innspill til kommuneplanens arealdel

Storjord kommune ønsker innspill til kommuneplanens arealdel. Innspill må være kommunen i hende senest 30. juni 2014.

(2014-04-11) [Les mer...]
Offentlig ettersyn

Plan- og driftsetaten

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Slettnes Caravanpark

Plan- og driftsstyret har i sak 47/13 vedtatt høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan Slettnes Carvanpark, jf. pbl § 12-10.

(2013-12-12) [Les mer...]
Penger

For mer informasjon, les linkene med forskrift og søknadsskjema.

Storfjord kommune har tilskuddsmidler til drenering av jordbruksjord.

Søknadsfrist 1. desember

Kart, grøfteplan og miljøplan trinn 2 skal vedlegges søknaden.

(2013-11-04) [Les mer...]
Utvikling

Søknadsfrist tilskuddsmiddler

Storfjord kommune lyser ut midler til tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Søknadsfrist 1. juli. 2013. På begge linkene finner du aktuelle søknadsskjema som skal brukes.

(2013-06-17) [Les mer...]
Touristlogo

Sommerjobb Storfjord Turistinformasjon

Sommerjobb for omgjengelige og entusiastiske ungdom i Turistinformasjonen i perioden 20. juni - 18. august 2013.

Språk: norsk,finsk,engelsk,tysk. Søknad sendes til post@storfjord.kommune.no innen 24. mai 2013.

Kontaktperson: Riitta Leinonen, tlf. 77 21 28 17

(2013-05-13) [Les mer...]
skog

Skogbrukssjefen i Nord-Troms

Skogdag

Tid: 25. mai kl 1100-1400
Sted: Grustaket i Borrebakken i Signaldalen.

(2013-05-13) [Les mer...]
Penger

Storfjord Reiselivsforum 20. mars 2013

Ordføreren inviterer til åpent reiselivsmøte

Ordfører Sigmund Steinnes inviterer til et åpent møte i Storfjord Reiselivforum onsdag 20.mars kl. 19 - 21.
Sted: Storfjord Rådhus, møterom Otertind (2.etg.)
(2013-03-13) [Les mer...]
clip_image002

Selvangivelse for nordiske statsborgere

Nordkalottens Grensetjeneste inviterer sammen med Skatt Nord svenske og finske arbeidstakere til rådgivning angående selvangivelse. Sted: Storfjord Rådhus, 9. april 2013.
(2013-03-12) [Les mer...]
Rovvejok_167x107

Utsatt høringsfrist, Høring og offentlig gjennomsyn av vannkraftutbygginger

Storfjord kommune har anmodet NVE om å få forlenget frist for høringsuttalelse vedrørende høring av meldinger med forslag til konsekvensutredningsprogram for vannkraftutbygginger i Skibotn og Stordalen. Opprinnelig frist var 4.mars. Kommunen fikk forlenget fristen og ny frist er 25.april.
(2013-03-07) [Les mer...]
Rovvejok_167x107

Høring og offentlig gjennomsyn av vannkraftutbygginger

NVE har oversendt to meldinger med forslag til konsekvensutredningsprogram for vannkraftutbygginger i Skibotn og Stordalen.
(2013-01-18) [Les mer...]