Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Tjenestebeskrivelser
Skjema

Storfjorden

Forlenget høringsfrist for forslag til ny interkommunal kystsoneplan

Etter henvendelser er høringsfristen for innspill til forslaget til ny kystsoneplan for Lyngenfjorden forlenget til 1.oktober - 14.

Forslaget finner du her:

http://www.storfjord.kommune.no/interkommunal-kystsoneplan-for-kaafjord-lyngen-og-storfjord-kommune.5530946-102429.html

 

(2014-08-26) [Les mer...]
information

Interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14, legges interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune ut til offentlig ettersyn. Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren eller post@storfjord.kommune.no, innen 1. september 2014.

(2014-07-07) [Les mer...]
Info logo

Folkemøter om kommuneplanens arealdel

Storfjord kommune inviterer til folkemøter om kommuneplanens arealdel. Det vil bli avholdt 4 møter på ulike steder i kommunen.

(2014-05-28) [Les mer...]
Offentlig ettersyn

Plan- og driftsetaten

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Skibotn kai, nord

Reguleringsplan Skibotn kai legges ut til høring og offentlig ettersyn jfr. pbl § 12-10

(2014-04-30) [Les mer...]
Info logo

Innspill til kommuneplanens arealdel

Storjord kommune ønsker innspill til kommuneplanens arealdel. Innspill må være kommunen i hende senest 30. juni 2014.

(2014-04-11) [Les mer...]
Offentlig ettersyn

Plan- og driftsetaten

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Slettnes Caravanpark

Plan- og driftsstyret har i sak 47/13 vedtatt høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan Slettnes Carvanpark, jf. pbl § 12-10.

(2013-12-12) [Les mer...]
Penger

For mer informasjon, les linkene med forskrift og søknadsskjema.

Storfjord kommune har tilskuddsmidler til drenering av jordbruksjord.

Søknadsfrist 1. desember

Kart, grøfteplan og miljøplan trinn 2 skal vedlegges søknaden.

(2013-11-04) [Les mer...]
Utvikling

Søknadsfrist tilskuddsmiddler

Storfjord kommune lyser ut midler til tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Søknadsfrist 1. juli. 2013. På begge linkene finner du aktuelle søknadsskjema som skal brukes.

(2013-06-17) [Les mer...]
Touristlogo

Sommerjobb Storfjord Turistinformasjon

Sommerjobb for omgjengelige og entusiastiske ungdom i Turistinformasjonen i perioden 20. juni - 18. august 2013.

Språk: norsk,finsk,engelsk,tysk. Søknad sendes til post@storfjord.kommune.no innen 24. mai 2013.

Kontaktperson: Riitta Leinonen, tlf. 77 21 28 17

(2013-05-13) [Les mer...]