Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Plan og regulering

Kommunens plansystem er bygd opp av flere trinn og fagområder. På denne siden vil du få informasjon om, og tilgang til de overordnede planene og arealplanene for kommunen vår.

I figuren under er plansystemet for kommunen vist med de forskjellige nivåene og sammenhengen mellom disse. Ønsker du mer informasjon om hvert plannivå, må du velge dette fra boksene under figuren. De økonomiske planene finner du under Innsyn og selvbetjening. For deg som eier eller utbygger vil det være reguleringsplaner eller kommuneplanens arealdel som vil være av størst betydning. Pågående og nylig avsluttede planprosesser finner du nederst på denne siden under knappen Høringer og kunngjøringer.

I kommunens digitale kartløsning har du tilgang til å se gjeldene kommuneplanens arealdel, her vil også reguleringsplanene bli tilgjengelig så snart vi har fått på plass vårt digitale planarkiv i begynnelsen av 2018. Veiledning til bruk av kartløsning finner du på Innsyn og selvbetjening - Kart.

Kontaktinformasjon:

Planlegger Joakim Stensrud Nilsen
Telefon: 77 21 28 29
E-post: joakim.nilsen@storfjord.kommune.no