Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Plan og regulering

Kommunens plansystem er bygd opp av flere trinn og fagområder. På denne siden vil du få informasjon om, og tilgang til de overordnede planene og arealplanene for kommunen vår.

I figuren under er plansystemet for kommunen vist med de forskjellige nivåene og sammenhengen mellom disse. Ønsker du mer informasjon om hvert plannivå, må du velge dette fra boksene under figuren. De økonomiske planene finner du under Innsyn og selvbetjening. For deg som eier eller utbygger vil det være reguleringsplaner eller kommuneplanens arealdel som vil være av størst betydning.

I kommunens digitale kartløsning har du tilgang til å se gjeldene kommuneplanens arealdel, her vil også reguleringsplanene bli tilgjengelig i løpet av våren 2017. Veiledning til bruk av kartløsning finner du på Innsyn og selvbetjening - Kart.

Kontaktinformasjon:

Planlegger Joakim Stensrud Nilsen
Telefon: 77 21 28 29
E-post: joakim.nilsen@storfjord.kommune.no