Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass
Offentlig ettersyn

Høring og offentlig ettersyn - kommuneplanens arealdel 2015-2027

Plan- og driftsstyret har i sak 31/15 vedtatt å legge ut kommuneplanens arealdel 2015 - 2027 for Storfjord kommune til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 6.9.2015.

(2015-07-02) [Les mer...]