:

Overordnet fremdriftsplan
Slik vil forløpet være fram til 2020

Høsten 2015 og

våren 2016:

Regionale prosesser med KS, fylkesmannen og kommuner. Utredninger og evt. forhandlinger.
Oppsummeres av fylkesmannen høsten 2016

Våren 2015:

Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for kommunene. Stortinget behandler dette.

Høsten 2015 og

våren 2016:

Kommunene vedtar sammenslåing

Våren 2016:

Vedtak kongelige resolusjoner om sammenslåing av kommuner for de kommuner som er tidlig ute med lokale vedtak

Våren 2017:

Regjeringen fremmer proposisjoner om ny kommunestruktur og nye oppgaver for kommunene. Stortinget behandler dette.

Januar 2020:

Ny kommune er etablert