Råa oversiktskart
(klikk for større kart)

Om området

På Råa er det nærhet til Vestersiasenteret, lysløype og et flott turterreng, bl.a. Steindalsbreen.

Råa tomteplassering
(klikk for større kart)

Tomtene

Matrikkelnummer: 61/31

Eieform: Selveeier

Tomtepris fra 01.01.2018 - 31.12.2018

Råa boligfelt Elvevoll, spesialpris:

a. Selveiertomter med grunnpris 21 944,16 kr + 16,46 kr pr m2 tomteareal. En tomt på 1000 m2 vil med dette ha en salgspris på kr 38 404,16 og inkluderer oppmålingsgebyr og dokumentavgift.

b. Privat stikkledning: Ledning mellom bygning og kommunal hovedledning. Bygging, drift og vedlikehold av stikkledninger er bygningseiers ansvar fra og med anboring/tilknytning på hovedledningen.

c. Etablering av evt. samleledning skal søkes om og godkjennes av kommunen. Denne blir da å oppfatte som kommunal, både når det gjelder bygging, drift og vedlikehold.

d. Byggesaksgebyr og tilknytningsavgift for vann og avløp kommer i tillegg.

e. Prisene justeres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Utgangspunkt for korrigeringen er indeksen pr. 15. november.

Kontaktinformasjon

Er du interessert i å kjøpe boligtomt her, kontakt:
Konsulent Bente Torunn Høiseth
Telefon: 77 21 28 26
E-post: bente.hoiseth@storfjord.kommune.no