Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Reguleringsplan Olderdelv camping - offentlig ettersyn

bilde høringsutkast  Plan- og driftstyret har i sak 51/09 vedtatt å legge ut reguleringsplanforslag for utvidelse av Olderelv Camping til offentlig ettersyn.
Plan- og driftstyret har i sak 51/09 vedtatt å legge ut reguleringsplanforslag for utvidelse av Olderelv Camping til offentlig ettersyn. Planforslaget viser utvidelse av campingplassen i 3 retninger. Etter eventuell utvidelse vil campingplassen ha ca 350 vognplasser. Planforslaget ligger til offentlig ettersyn på Skibotn Varesenter og på rådhuset Hatteng. Forslaget er lagt ut på kommunens hjemmeside www.storfjord.kommune.no. Eventuelle merknader sendes til Storfjord kommune, 9046 Oteren innen 15.09.09. Brev merkes sak 2009/6015.

Jeg vil...