Storfjord kommune vil gjennomføre reparasjon på vannledningen på Oteren i morgen torsdag 03.12.15. Abonnenter sør for krysset mellom E6/E8 og Fv.868 (Bankbygget) vil bli uten vannforsyning fra kl.0900 til 1400. Stegningstiden kan utvides noe dersom arbeidet krever dette.

Etter fullførte arbeider kan det forekomme noe grums i vannet.