NVE inviterer til offentlig møte på LHL-klinikkene i Skibotn den 24.09.14 kl.19:00

Søknaden er tilgjengelig på NVEs nettsider, følg lenken under:
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=1308&type=56

Søknaden kan ses i papirformat i  Storfjord Rådhus resepsjon f.o.m. 22.09.14

Konsesjonssøknaden er lagt til høring frem til 15.november 2014. Innen denne dato må NVE ha mottatt høringsinnspill til søknaden, les mer på NVEs nettsider.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Storfjord kommune ber om at kommunens bygdelag, foreninger, forretninger, og eventuellt privatpersoner sender høringsuttalelse til kommunen. Dette gjelder spesiellt ved innspill dere mener kommunen burde ta hensyn til i vår høringsuttalelse.

Fortrinnsvis leveranse til post@storfjord.kommune.no . Postadresse: Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren. Merk uttalelsen med "Høring kosesjonssøknad Rieppi Vindkraftverk". Fristen for dette setter vi til samme dato som NVEs generelle høringsfrist 15.november 2014. Storfjord kommune har særegen høringsfrist 5.desember 2014.