Individuell veiledning med fokus på røyke- og/ eller snusslutt.

Røyke- og snusavvenningskurs er et gruppebasert tilbud som arrangeres ved behov. De tre første møtene brukes til å forberede seg på å slutte og på de 3 neste møtene jobbes det med å opprettholde røyk/ snusfriheten og motivasjonen.