Det er planlagt behandling av aktuelle elver og bekker i Skibotnregionen både i 2015 og 2016.

Skibotnregionen betyr i denne sammenheng hele fjordbasssenget innenfor Lyngseidet - Nordnes.

I 2015 er aksjonen planlagt gjennomført over en 10 dagers periode i månedsskiftet august/september.

Det vil bli avholdt informasjonsmøter om tiltaket i mai 2015.

 

Mer informasjon om søknaden finnes på  følgende lenke:

http://www.fylkesmannen.no/Troms/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Arbeidet-med-bekjempelse-av-Gyrodactylus-salaris-i-Skibotnregionen/Soknad-om-bekjempelse-av-parasitten-Gyrodactylus-salaris-i-Skibotnregionen-er-sendt/