Skjema som må skrives ut

Søknad om helse- og omsorgstjenester


Elektroniske skjema


A
Avlastning ved tyngende omsorgsoppgaver
Avslag på søknad - klage

B
Barnehage - Ny plass, endring og overflytting
Bestilling - matombringing

F
Fritak fra bo- og driveplikt
Fyrverkeri - Handel og oppbevaring
Fødselspermisjon

H
Henvendelse om tekniske tjenester
Henvisning - logopedi for voksne

I
Innmelding skole
Innmelding skole (KF-130-1939)
Innretninger som kan spre legionellaforurenset aerosol - meldeskjema
Innsyn i byggesaksdokumentasjon

K
Kjøletårn - innmelding
Kommunal bolig
Kommunale lokaler og anlegg - leie
Kulturarrangement - tilskudd

L
Ledig lærerstilling
Ledsagerbevis

M
Matombringing
Miljøtips
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding

N
Nedsettelse/ettergivelse/utsettelse av skatt
Næringsfondet - søknad om tilskudd

O
Omsetningsoppgave for alkohol
Overføring av ferie - Søknad

P
Parkeringsbevis for forflytningshemmede
Personalmelding
Pleie og omsorgstjenester

R
Redusert oppholdsbetaling - SFO
Redusert oppholdsbetaling i barnehage

S
Salgsbevilling for alkohol
Serverings- og/eller skjenkebevilling
SFO - Ny plass, endring og utmelding
Skatteattest - melding om
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende
Startlån
Stilling ledig
Støttekontakt - søknad som
Søknad om fri fra undervisning
Søknad om sommerjobb
Søknad på stilling
Søknadsskjema barnehageplass
Søskenmoderasjon ved plasser i kommunale barnehager

T
Tilsyn i barnehage (ingen arkivpunkter mot ephorte)
Transporttjeneste for funksjonshemmede

V
Voksenopplæring - Grunnskole
Voksenopplæring - Spesialundervisning