Handlingsplanen er bygd på forskning og faglige råd og som er utprøvd og skal hjelpe skole, foreldre/foresatte og elever dersom skolevegring og skolenektingsatferd inntreffer.