Nye og "gamle" elever ønskes velkommen til et nytt skoleår som skal fylles med verdifulle holdninger, kunnskaper og ferdigheter i gode klassefellesskap.

Storfjord kommune
Oppvekst og kultursjef