Storfjord kommune er eier av Storfjord frivilligsentral og drives av daglig leder, som har ansvaret for det administrative, slik som aktiviteter, søknader og økonomi. 

I tillegg har vi et eget styre, som daglig leder rapporterer til. Daglig leder følger vedtatte retninglinjer og vedtak satt av styret. Styremedlemmene er valgt av formannskapet på årsmøtet til sentralen. Styret består av 5 representanter, der to er politisk valgte og tre er fra frivillige, lag og foreninger. Alle representantene har personlig vara.

Storfjord frivilligsentral har også det administrative ansvaret for Fritidsklubbene i Storfjord.