Kommunevåpen
Læstadiusvalmue
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass

Havforskningsinstituttet

Sluttrapport gytefeltmetodikk fra tokt Lyngenfjorden 2009

bilde rapport forsideDette er sluttrapporten fra Havforskningsinstituttets prosjekt med videreutvikling av metode for verifisering av registrerte gytefelt. Kommunen har fått denne fra HI som observatør i prosjektet. Rapporten viser at metoden som er utviklet er god, men forutsetter en strømmodell som skal utvikles for hele kysten i 2010.

I 2010 vil HI gjøre en verifisering av Storfjord, Lyngen, Kåfjord på nytt, de vil gjøre de samme stasjoner som i årets tokt. Når dette er gjort antas Lyngenfjorden å være ett av de best dokumenterte fjorder på kysten.
 

Rapporten finner du her i PDF

Storfjord kommune har tidligere beskrevet prosjektet:

Nasjonalt pilotprosjekt i Lyngenfjorden, toktstart 14.april 2009

Bakgrunn for pilotprosjekt

 

Jeg vil...