Elevene kan tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innafor språkene samisk og finsk, og det er lagt inn en rekke aktiviteter innafor kunst, kultur og IKT. Det er 44 elever fra 8 skoler i 6 kommuner som har meldt seg på leiren. Leiren koordineres via regionkontoret for grunnskolene, sammen med nettverket for språklærere i Nord-Troms.Storfjord språksenter er delaktig i både planlegging og gjennomføring av leiren. Leiren er eksternt finansiert av Sametinget.