UTLYSNING AV VEILEDERSTILLING, NAV STORFJORD,  80 % stilling

ID-nr. 206: 30 % fast stilling
ID-nr. 207: 50 % vikariat

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid.

NAV Storfjord har en ledig stilling som veileder innen sosiale tjenester. Med forbehold om interne søkere med fortrinnsrett, utgjør stillingen en 30 % fast stilling f.o.m. 1. september 2017 (ID-nr. 206) og et vikariat i 50 % stilling f.o.m. 1. september 2017 til 30. juni 2018, med mulighet til forlengelse (ID-nr. 207).

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig bestå av oppgaver knyttet til råd og veiledning, saksbehandling og oppfølging etter lov om sosiale tjenester i NAV.

Arbeids- og ansvarsområder:

-          saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV

-          økonomisk råd og veiledning

-          det kan bli aktuelt å tillegge stillingen andre oppgaver som er innafor NAV Storfjord sitt ansvarsområde

Krav til kvalifikasjoner:

-          sosialfaglig utdanning på bachelornivå, eller annen relevant utdanning. Erfaring fra lignende arbeid kan kompensere for utdanningskravet.

-          gode dataferdigheter

-          gode skriftlige ferdigheter

-          god kommunikasjonsevne

-          holdninger som er i samsvar med verdigrunnlaget til NAV og Storfjord kommune   

-          evne til å jobbe målrettet, strukturert og selvstendig

-          er serviceinnstilt og har gode evner til samarbeid

-          er omstillingsvillig og fleksibel


Vi kan tilby:

- Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
- Fleksibel arbeidstid og et godt arbeidsmiljø

Menn oppfordres til å søke.

Lønn i henhold til gjeldende tariff og avtaleverk
Elektronisk søknad klikk her
Legg ved CV og minst 2 referanser.
Kopi av vitnemål og attester tas med til ev. intervju.


Spørsmål om stillingen kan rettes til NAV Storfjord ved leder Benedicte H. Lilleng,
tlf.nr. 77 28 58 11, e-post: Benedicte.Helen.Lilleng@nav.no.

Søknadsfrist: mandag 31. juli 2017