UTLYSNING AV STILLING SOM INTEGRERINGSVEILEDER, NAV STORFJORD – 40 % midlertidig stilling

ID-nr. 208: 40 % midlertidig stilling integreringsveileder

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Et viktig mål med integreringspolitikken er å få flyktninger og innvandrere raskest mulig i arbeid slik at de blir økonomisk uavhengige. NAV og andre instanser jobber aktivt for å øke sysselsettingen blant personer med innvandrerbakgrunn.

NAV Storfjord har ledig en 40 % midlertidig stilling som integreringsveileder. Stillingen har varighet ut 2017, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig bestå av oppgaver knyttet til arbeidsrettet oppfølging av kommunens bosatte flyktninger. Som integreringsveileder skal du bidra til å understøtte introduksjonslovens målsetning om å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. 

Arbeids- og ansvarsområder:

-          følge opp deltakere i arbeidsrettede tiltak i regi av Arbeids- og velferdsetaten

-          informasjon og veiledning til den enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet om arbeids-, yrkes- og utdanningsmuligheter

-          deltakelse i kommunens tverrfaglige team knyttet til arbeid med flyktninger

-          delta i kommunens tidlige kartlegging av den enkelte deltaker

-          bistå kommunen i utarbeidelse av individuell plan

-          bidra til arbeidsretting av kommunes introduksjonsprogram og at ordinært arbeidsliv benyttes som kvalifiseringsarena

Krav til kvalifikasjoner:

-          sosialfaglig utdanning på bachelornivå, eller annen relevant utdanning. Erfaring fra lignende arbeid kan kompensere for utdanningskravet.

-          gode dataferdigheter

-          gode skriftlige ferdigheter

-          god kommunikasjonsevne

-          holdninger som er i samsvar med verdigrunnlaget til NAV: tydelig, tilstede og løsningsdyktig   

-          evne til å jobbe målrettet, strukturert og selvstendig

-          viser initiativ og har gode evner til samarbeid

-          er serviceinnstilt, omstillingsvillig og fleksibel


Vi kan tilby:

- Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
- Fleksibel arbeidstid og et godt arbeidsmiljø

Menn oppfordres til å søke.

Lønn i henhold til gjeldende tariff og avtaleverk
Elektronisk søknad klikk her
Legg ved CV og minst 2
Kopi av vitnemål og attester tas med til ev. intervju.


Spørsmål om stillingen kan rettes til NAV Storfjord ved leder Benedicte H. Lilleng,
tlf.nr. 77 28 58 11, e-post: Benedicte.Helen.Lilleng@nav.no.

Søknadsfrist: mandag 31. juli 2017