Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO gjennomfører årlig målinger som resulterer i et NHOs Kommune NM og et NHOs Nærings NM.

NHOs Nærings NM er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. Rangeringen gir uttrykk for hvilke steder næringslivet gjør det best.

I kåringen for 2013 kommer Storfjord ut på 3.plass i Troms fylke, og på 65.plass i Norge.

Du kan studere tall og kriterier her:

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/Kommunekaringer/