Kommunelege II Frode Tynes går ut i permisjon den 28.08.15, og 6 måneder fram i tid. I hans fravær vil Geir Olav Knutsen vikariere. Knutsen tiltrer 21.09.15.

Mvh. Storfjord legesenter