Søknadsfrist 1.mars og 15.april 2015

Studiene er litt ulikt bygd opp, så dere må sjekke vår hjemmeside www.ntss.no for hvert enkelt opplegg. Det er i hovedsak kombinasjoner mellom samlinger på studiestedet, nettstøttet undervisning, grupper koblet til en node (knutepunkt) i Nord-Troms, men også undervisning i Nord-Troms. Eksempelvis vil lærerutdanningen ha en node i Nord-Troms der en del av undervisningen vil foregå.

Lærerutdanning 1.-7.trinn – master,  Alta
Barnehagelærer, Alta
I årig ledelse, Alta
Prosjektledelse, Alta
Økonomi og administrasjon (delemner bachelor), Alta


Totalt 8 emner som starter opp til høsten etter tradisjonell «Nord-Troms modell» med bl a lokale eksamener forutsatt et visst antall studenter.     

                                          

BARNEVERNPEDAGOG – samlingsbasert i Harstad med enkeltsamlinger i Nord-Troms forutsatt stor nok gruppe med studenter.     


FORKURS INGENIØRUTDANNING – nettbasert, med undervisning gjennom Nord-Troms Studiesenter. Starter opp til høsten med søknadsfrist 15.august 2015.

Kontakt info: Daniel Jonsen tlf. 77 77 05 62, e-post: post@ntss, se nettside: www.ntss.no