Dette på grunn av nasjonal innføring av nye og sterkt skjerpede kompetansekrav etter 4.klasse spesielt ,som ble gjeldende fra og med 1.8.15. Storfjord kommune har fått leie bassenget på LHL til svømmeopplæring ut 2015 og det vil bli inngått en ny leieavtale fra og med 2016. Lokale læreplaner for kroppsøvingsfaget  må revideres i sin helhet og arbeidet med dette er planlagt ferdigstilt på skolene i løpet av høst 2015.