I samarbeid med Tromsø Handikapforbund og sine medlemskommuner lanserer Ishavskysten friluftsråd et helt nytt aktivitetsprosjekt for de som bruker hjul i hverdagen. Prosjektet heter "Ti på Hjul" og er ment som et alternativ til Ti på Topp. Prosjektet har som mål å inspirere dem som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av Ti på Topp - tilbudet, men som vil ut på tur i våre flotte frilufttsområder.

I samarbeid med Balsfjord, Lyngen, Tromsø, Karlsøy og Storfjord kommune og Handicapforbundet i Tromsø har friluftsrådet valgt ut 10 fine turmål som er tilpasset hjulbrukere; enten det er rullestol, barnevogn eller rullator. Det er valgt ut to turmål fra hver av medlemskommunene. Turene har ulik lengde, og er gradert som varierte eller slake. Mange har gapahuk og bålplass, og turene er prøvekjørt med elektrisk kombirullestol.

Det er om å gjøre å besøke flest turmål i perioden 15. juni - 1. okrober. Enten man besøker den samme plassen eller ulike turmål, vanker det premier til de ivrigste. Det vil ikke være turbøker i år. Så for å delta i konkurransen må man ta et bilde fra turmålet, og når man har besøkt fem ulike turmål eller ti totalt (uavhengig om det er det samme), sendes bildene til friluftsrådet. Da vil det komme en premie i posten. Det er opprettet en Facebookgruppe som heter "Ti på hjul" hvor informasjon om komkurranden vil være tilgjengelig.

I Storfjord har friluftsrådet valgt ut strandpromenaden ved LHL og til gapahuken i Lulledalen.

Brosjyren finner du her: Ti på Hjul

Informasjon om turene finner du her: Ti på hjul