Har du behov for helse- og omsorgstjenester, kan du få hjelp av kommunen. Dette kan blant annet være oppfølging av et behandlingsforløp, medisindosering, hjelp til stell, praktisk hjelp, tilsyn i hjemmet, støttesamtaler, fritidskontakt mm.

Alle innbyggere i Storfjord kommune skal ha en selvstendig livsform og kunne bo i egen bolig så lenge det er mulig.

Kontaktinformasjon

Tjenesteleder for Hjemmetjenesten  Hanne Braathen 
Telefon: 400 28 811     E-post: hanne.braathen@storfjord.kommune.no

Tjenesteleder for Rusomsorgen og psykisk helse  Linda Rasmussen 
Telefon: 400 28 869      E-post: linda.rasmussen@storfjord.kommune.no

Tjenesteleder for Omsorgen for utviklingshemmede  Nina Kristiansen 
Telefon: 982 89 142      E-post: nina.kristiansen@storfjord.kommune.no