Gratis for medlemmer av fritidsklubben.
Ikke-medlemmer kr 200,-.

Buss fra Skibotn skole kl. 15.30 (oppmøte 15.15) og Coop Hatteng kl. 16.00 (oppmøte 15.45). Retur fra Joker ca. kl 22.00.

Påmelding innen 20. oktober på sms til Laila (996 34 976) eller Inger (918 41 518).

Hilsen klubblederne