Storfjord kulturskole gir tilbud til barn og unge i Storfjord innen musikk og andre kunstuttrykk. Alle tilbud gis med forbehold om tilgang på lærere. Kulturskolen har en del instrumenter for utleie, til hjemmeøving.

Undervisningstilbudet er delt inn i tre hovedkategorier: 

Breddetilbud: 

Dette er et tilbud som hovedsaklig skal være et introduksjonstilbud til kulturskolens ulike fag. Det blir organisert som flere ulike seks-ukerstilbud, der eleven gjennom året får muligheten til å prøve ut de fagtilbudene de er interesserte i. Tilbudet er lagt opp fleksibelt slik at man kan velge å melde seg på ett eller flere seksukerskurs. Målgruppe er først og fremst de yngste i småtrinnet, men er åpent også for elever i mellomtrinn. 

Breddetilbudet består av disse kursene: 

Musikk-kurs: Sang og sanglek, Fiolin, blokkfløyte og piano, Gitar og bassgitar, Messingblås, Rytmelek og trommer, Blås, tangent og stryksamspill og Rett i Band

Andre kunstuttrykk: Dramalek, Kunstverksted, Lek med ord og tekst og Barnedans

Kjernetilbud:

Kjernetilbudet er hovedaktiviteten til kulturskolen. Her tilbys målrettet undervisning ukentlig gjennom skoleåret. Undervisningen vil bli gitt som enetimer og/eller gruppeundervisning. Kjernetilbudet består av disse tilbudene: 

Musikk: Althorn, baryton/tenorhorn, bassgitar, blokkfløyte, fiolin, gitar, piano, sang, slagverk, trompet/kornett, barnekor og band.

Andre kunstuttrykk: Dans, Skapende skriving, Teater og visuell kunst

Fordypningstilbud: 

Fordypningstilbud er et tilbud til elever med ekstra forutsetninger og behov for undervisning på et høyere nivå. Ved behov for ekstra fordypning vil tilbud bli gitt i samarbeid med andre kulturskoler/andre institusjoner og i samarbeid med den aktuelle kulturskolelærer.