Smitte i vår region og Storfjord :
De siste fire dagene er det tatt 723 tester ved UNN, og det er påvist 16 smittede i Troms: 11 fra Harstad/Kvæfjord, 4 i Tromsø og 1 i Salangen.
I vår region Nord- og Midt-Troms er det ingen nye smittetilfeller siste fire dagene.
Vi anmoder våre innbyggere om å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer som forkjølelse, halsvondt, feber eller hoste. Får man nye symptomer må man teste seg på nytt selv om man har tatt test tidligere som var negativ.
Ta kontakt med legetjenesten på SMS ved å sende til 2097 (skriv STORFJORD med store bokstaver, navnet ditt og at du ønsker testing).
Storfjord har ingen aktiv smittede i kommunen per i dag, men hvis man følger oppdatering på VG/media finner man opplysninger om en registrert smittet i kommunen. Systemet fungerer slik at smittede personer følges opp i den kommunen de oppholder seg i, og ikke i den kommunen de er folkeregistrert i.
Vi ønsker å presisere at ved påviste smittede eller spesielle hendelser i Storfjord vil vi holde innbyggerne informert umiddelbart.
Vaksinasjon i Storfjord
Vi vil få totalt 20 doser de første to ukene i januar, der beboere på sykehjem og helsepersonell vil bli prioritert først. Med antall doser vaksiner vi får tilsendt ukentlig vil det ta en del uker før vi begynner vaksinering av andre deler av befolkningen, det være hjemmeboende eldre og personer i risikogrupper.
Kriseledelsen vil gi fortløpende oppdatering om vaksinasjon fremover.
Vi minner samtidig om følgende endringer i de nasjonale anbefalingene :
Private sammenkomster og arrangement
  • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
  • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
  • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.
Sosial kontakt
  • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
  • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter
Hans-Olav H. Eriksen / Stian Andersen
Kommuneoverleger – Storfjord kommune