5 på topp Storfjord tar deg opp til 10 fine topper i kommunen, alle over 1000 m høyde. Toppene som inngår i denne konkurransen er: Ádjit, Bogefjell, Falsnestinden, Stálloborri, Mannfjellet, Moskkogáisi, Oteraksla, Parastinden, Ráigegáisi og Reppifjellet. Turene har varierende lengde og terreng. Vel oppe på toppen, uansett hvem av dem du er på, blir du belønnet med en storslagen utsikt og følelsen av å ha gjort en liten prestasjon.

Her finner du beskrivelser av alle turene i Storfjord, med kartblad for hver enkelt: telltur.no

Konkurranseregler

De turgåere som deltar i konkurransen og har besøkt minst 5 ulike toppkasser i løpet av perioden 1. juni – 31. oktober hvert år får deltakerpremie, og blir med i trekningen av en hovedpremie hver høst. Det er ingen klasseinndeling i 5 på topp-konkurransen.

Konkurranseskjema

Papirskjema:

Word PDF document ODT document eller pdf

Elektronisk registrering:

For deg som liker å bruke elektroniske tjenester og mobilregistrering er kanskje nettportalen telltur.no et godt alternativ til de gamle papirskjemaene for postkassekonkurransen.

GPX-filer

For deg som ønsker å bruke GPX-filer i tillegg til kart og kompass når du går på topptur, kan du laste ned filer her:

Àdjit – Aadjekka      

kommer

Bogefjell                                

GPX

Falsnestinden – Falsnjárvárri – Falisnemenvaara                     

GPX

Stálloborri

GPX

Mannfjellet – Olmmáivárri - Olmavaara

GPX

Moskogaisa – Moskkogáisi - Moskukaisa

GPX

Oteraksla - Čávkoscohkka

GPX

Parastinden - Bárrás

GPX

Raigegaisa – Ráigegáisi - Raikiskaisa

GPX

Reppifjellet – Reahpennjárggavárri - Reppiniememvaara

GPX