Bakgrunnen for navnesaken er Statens vegvesens jobb med skilting langs E6, og Storfjord kommunes pågående arbeid med fastsetting av veinavn.

Kort beskrevet inneholder navnesaken følgende navn:

  • Larsberget og tilhørende navn

  • Borribakken og Heggskogveien med tilhørende navn

  • Lillebrenna og Brennabrinken med tilhørende navn

Se for øvrig vedlagte navneskjema nederst i denne saken.

Lokale organisasjoner med særlig tilknytning til navnene har anledning til å uttale seg om hvordan de bør skrives. Merknader og en del spørsmål er fylt inn i egen kolonne til høyre i skjemaet, og organisasjoner som vil gi innspill oppfordres spesielt til å se på disse. Storfjord kommune vil videresende alle uttalelser.

Fristen for innspill settes til 25. oktober 2018.