www.storfjord.kommune.no

Gammerest Skibotndalen

Gammetufter i Skibotndalen

I Skibotnområdet finnes en rekke gammetufter med en spennede historie. Et kompendie og et kart som gir en oversikt over de gammetuftene som så langt er kartlagt publisert her.

Vedlegg

Publisert | Oppdatert 07. august 2012