Storfjord kommune har felles postmottak, og ansvaret for det papirbaserte og det elektroniske arkivet i ligger under lønn-, personal-, service og bibliotekavdelinga. Henvendelser med forespørsel om innsyn, eller andre spørsmål angående arkivet, rettes til postmottaket.

Det legges daglig ut offentlig journal på kommunens hjemmeside, og saksbehandling av innsynsforespørsler tas fortløpende.

Fra 01.01.2009 fikk kommunen elektronisk saks- og arkivsystem, men fortsatt er enkelte spesialarkiv i papirformat. Kommunen har depotavtale med Interkommunalt Arkiv i Troms (IKAT) for arkiv eldre enn 1980. Nettsiden til IKAT finner du her.

Kontaktinformasjon

Lønn-, personal-, service og bibliotekavdelinga
Telefon: 77 21 28 00
e-post: post@storfjord.kommune.no