Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

NAV Storfjord

NAV Storfjord har kontor på Hatteng, i tilknytning til rådhuset. Vi har åpent hver mandag, onsdag og fredag - fra klokka 12:00 - 14:00.

Dersom du har behov for bistand til å skaffe deg jobb, eller har spørsmål vedrørende NAV sine folketrygdytelser (dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, foreldrepenger eller lignende) henvises du til NAV.no, eller vårt kontaktsenter på telefon 5555 3333.

NAV Storfjord ivaretar kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp for tjenestene.

De sosiale tjenestene i NAV Storfjord er:

  • opplysning, råd og veiledning
  • økonomisk stønad
  • midlertidig botilbud
  • kvalifiseringsprogram
  • økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning