Ansatte

Sokneprest i Storfjord
Karl Johan Bjørge
tlf. arb. 990 93 534 - mobil 924 23 862
e-post kontoret: prestekontoret@storfjord.net

Kirkeverge
Hege Kristin Karlsen
tlf. arbeid 777 14827 mobil 974 29 657 privat 951 41 208
e-post kontoret: storfme@online.no
 
Kirketjener
Svetlana Eriksen
tlf. 950 99 947

Organist
Natalia Furmankova
tlf. 451 96 255
 
Graver
Svein Larsen
tlf. 977 88 208
 

Menighetsrådet 2015 - 2019

Medlemmer

Britt Elin Sommerseth
Marit Engstad Nilsen
Hallgeir Naimak
Aina Fagerli
Karen Kemi Nyheim
Trond- Magne Garfjell

Storfjord blomsterfond

Storfjord Blomsterfonds selgere:
Gerd Pedersen tlf. 913 87 828
Else-Marie Sommerseth tlf. 777 15213 mobil 957 48 693
Aud Nystad tlf. 777 14531 mobil 905 59 832
Eldbjørg Stenberg tlf. 777 14101 mobil 400 49 061
Inger Esekielsen tlf. 918 41 518

Bankkonto for betaling av blomsterhilsen: 4785 08 02153